CENY

Do individuální péče přijímám dospělé a dětské klienty od 10 ti let (s písemným souhlasem rodiče) .

Rodinná terapie lze i s mladšími dětmi, pouze však za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů.

Individuální terapie:

Párová/rodinná terapie:

Koučink:

 

VŽDY 

600 Kč/60 minut.

Termíny konzultace

  • Na konzultaci je nutné se předem objednat (mailem, telefonicky, osobně).
  • Dohodnutou konzultaci je třeba zrušit nejméně 24 h předem.

Etický rámec

  • Všechny informace, které mi sdělíte, považuji za důvěrné (tj. nikomu je nesděluji bez Vašeho výslovného souhlasu).
  • Výjimkou jsou situace, kdy byste ohrožovali na životě sami sebe nebo druhé.
  • Dále jsou to situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů –  Zákon č. 140/1961 Sb § 167, 168).

„Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, znásilnění, týrání svěřené osoby, pohlavní zneužití atd. a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“

Nejsem povinná hlásit to, co již bylo řešeno.

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE