Léčivé rostliny

Rostliny jsou základem mé terapie.  Je to síla přírody, která nám dává možnost  v kombinaci s dalšími  prvky, usměrnit energie a najít lék.  Síla a účinky rostlin působí v interakci s námi samotnými, výsledky léčby jsou  tedy  vždy výsledkem  komplexní terapie.  Nelze oddělit tělo a mysl a nelze oddělit nemoc a uzdravení.  Vše je propojené.  Pokud je třeba lék, hledejme tedy cestu skrze všechny dimenze.  Lék najdeme v sobě samém, ale v souladu s prostředníky, přírodou, lidmi a životem samotným dojdeme k k uzdravení.

Sílu rostliny lze posílit správným sběrem, vhodným uchováním a individuálně nastaveným užitím .  Nejde jen o rostlinu samotnou, jde i o energii, kterou v sobě nese tím, jak byla pěstována, jak byla sbírána a jak použita. Důležité je vše.

Co si pod léčivou rostlinou představit?

Léčivá rostlina – léčivka či léčivá bylina  je taková rostlina, která svými obsahovými látkami příznivě ovlivňuje stav organismu. Léčbu rostlinami  – bylinářství nazýváme též fytoterapie .

K léčení mohou být použity nejrůznější části bylin, keřů, stromů nebo také hub.  U nás,  na území České republiky roste přibližně 3 700 takzvaných taxonů vyšších rostlin.  K léčebným účelům se užívalo v průběhu minulých století asi 800 druhů a nyní se jich takto používá asi 200. Celosvětově je z 250 000 známých druhů vyšších rostlin k léčení používáno více než 10 000 druhů.

Rostliny skrývají vibrace, jsou tak jemné jako je lidská duše. Mohou souznít s vibracemi vašich pocitů a emocí .  Použití správných rostlin dokáže navodit ztracenou rovnováhu a klid. Dokážou dostat psychiku do rovnováhy a tím přispěti k  uzdravení.

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE