Léčivé kameny

Léčivá síla kamenů je známa od pradávna. Jejich účinky mohou pomoci v mnoha oblastech života, lze jimi pomoci při řešení fyzických, ale i psychických problémů. Pokud chceme, aby léčivé kameny měli ten správný účinek, musíme vybrat ty pravé, správně je použít a také o ně správně pečovat.

Kameny jsou jednou z možností jak se v dnešní době spojit s přírodou. Dnešní doba je rychlá, každý člověk se neustále za něčím žene a snaží se něčeho dosáhnout – ale na druhou stranu nedbá o sebe a svoje zdraví.   Právě skrze kameny, především skrze kameny ušlechtilé, jichž v dávných dobách užívali naši předkové , můžeme kontinuálně s během našeho života  jejich  dary využívat.  Drahé kameny mohou ovlivnit ty nejrůznější psychické a fyzické pochody v našem těle a přitom kámen zasazený ve šperku plní funkci okrasnou a estetickou. Již ve starověku se z drahých kamenů vyráběly amulety i talismany, které lidé nosili na těle, či měli umístěny v domácnosti, byly i součástí lektvarů, magických rituálů, meditací a podobně.

Jaký kámen vybrat?
Pokud chceme vybrat právě ten nejlepší kámen pro naše použití, možností je hned několik. Zvolit ten správný kámen můžete vybrat dne slunečního horoskopu, kde je každému znamení přiřazen nějaký drahý kámen, tak aby pozitivně působil na naše psychické, ale i fyzické stránky a navíc i na náš zdravotní stav.

Další možností, jak si vybrat nějaký léčivý kámen je daný problém nebo nemoc. Pokud tedy chceme kameny využívat k léčení, berte v úvahu jeho celkovou barevnost.

Pokud nemáte k dispozici právě ten nejlepší kámen, který má odpovídající barvu, použijte buď křišťál nebo růženín. Ve většině případů je nejlepším vodítkem právě vaše intuice a vaše osobní pocity. Na každého jedince působí drahý kámen úplně jinak.

Výbava věštce.
K výbavě každého léčitele a vědmy patří drahé kameny. Od úsvitu civilizace je lidé nosili jako talismany pro štěstí, na ochranu a používali k léčení. Podle legend bylo celé léčitelské umění Atlantidy postaveno na práci s krystaly. Věštění si lze jen těžko představit bez křišťálových kyvadel a věšteckých koulí. Drahé kameny slouží také k očistě prostoru ochraně před cizím působením a mají celou řadu dalších zajímavých vlastností.

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE