Rituály

Rituály vztahů

Málokdo si dokáže přiznat, že problémy jsou jen a jen jeho. Stále hledáme viníky kolem sebe . Je přece jednodušší odsoudit druhého.

A přitom by stačilo tak málo – jen se na chvíli zastavit a zvážit, zda cesta, kterou jdeme, je opravdu ta správná a zda nechybujeme.

Udělejme pro sebe něco: zamysleme se nad svým životem, nad svým myšlením a chováním. Ten z nás, který dojde k přesvědčení, že je se svým životem spokojen, nic nežádá a ani nic neočekává, ten, kterého zdobí stálý úsměv, jen ten je zdráv. Podívejme se kolem sebe. Co uvidíme, je naším zrcadlem. Nejpravdivějším odrazem našeho života.

Nejspíš se většinou shodneme na tom, že je na čem pracovat!

 

Co je to rituál? 

Je to osobní úkon, který slouží k vyjádření touhy dosáhnout určitý cíl. Ale ne jen to, že člověk to chce, ale vyjadřuje i to, že věříme ve vyšší sílu, a proto přinášíme také oběti. Pouze s důvěrou v sebe sama mohou být naše ambiciózní cíle úspěšné. Dokonce i jednoduché psaní problémů na papír, spalování papíru a jeho následné zakopávání v zahradě může být velmi efektivním rituálem. Neexistují žádné špatné nebo dobré rituály či nesprávně nebo správně. Úspěch závisí vždy od sebedůvěry a od víry v život, Boha nebo lásku.

Rituály jako takové nás provázejí od nepaměti, protože jsou od počátku součástí naší kultury. Každý národ a každé království má své vlastní zvyky a rituály, které se slučují do skupin a měly by odrážet víru ve vyšší síly.

V magii se předpokládá, že přírodní síly mají vliv na lidi, jejich pocity, myšlenky a na jejich tělo. Z tohoto důvodu jsou správný čas k provedení rituálu a pevná vůle stejně důležité jako magické pomůcky, které se používají při rituálech.  Zázraky nebo nadpřirozené jevy jako takové, neexistují. Takový pohled mají pouze lidé, který nechápou události a věci kolem nich a nedokáží jim porozumět.

 

Proč rituály?

Rituály a tradice podporují sounáležitost a vzájemné propojení. Jsou takovým katalyzátorem mezilidských vztahů, který udržuje pohromadě rozdílné povahy i zvyky.  Zároveň utváří i mezigenerační mosty. Zvláště tam, kde je kupříkladu mezi rodiči a dětmi na první pohled nepřekonatelná propast.

Proto je tak důležité, aby partneři neustále utvářeli nové tradice i rituály. „Nikdy není příliš pozdě začít utvářet nové a zábavné tradice, které poslouží i na desítky let dopředu,“

Protože lidé  žijí ve dvou – manželé, partneři, milenci. Lze žít i sám, ale není to již život, v němž by se člověk mohl plně rozvinout a uplatnit, protože nejdůležitější pro každého je vztah.

Hleďme si zejména své životní cesty, dokažte odpustit těm, kteří zaseli bolest do vašeho života a svým životem okolí hlaďte.

Nevytvářejte zlo, vždyť je ho kolem nás už tak tolik.

Zbavte se starých problémů a budete mít volnou cestu.

 

Je třeba mít na paměti, že ČLOVĚK má SVOBODNOU VŮLI a my musíme respektovat rozhodnutí druhých. Typickým příkladem je, že vás opustí milovaný člověk a vy ho chcete zpátky. Obvykle to není možné. Svobodná vůle toho člověka se rozhodla jít svou cestou…

Co to učí Tebe?

Respektovat rozhodnutí (svobodnou vůli) druhého.

Vyrovnat se s věcmi, které není možné změnit… Věci, které nejdou změnit je potřeba přijmout!
A právě, když Tě někdo opustí, tak věř tomu, že Tě čeká něco jiného, co Tě zase naučí jiné věci.

 

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE