TERAPIE HLASEM

Touto terapií se dotýkáme psychiky a dotýkáme se také čínské filosofie.

Cesta je v moudrosti slov a jejich podání.

Lidé nejčastěji přicházejí  řešit život. Přivádí je „hlas srdce“, protože mají „něco na srdci“..nějakou důležitou otázku. A touto otázkou je často ženský a mužský princip, který se v jejich životě projevuje, v tu danou chvíli, určitým nesouladem.

Partnerským vztahům je, dá se říci, věnována většina času při terapii

Uvnitř našeho těla probíhá spousta do sebe uzavřených rytmů. Náš tep, dech a mozkové vlny jsou také tak spojeny. Zpomalte dýchání a zpomalíte i srdeční tep a průběh mozkových vln. To je jeden z principů biologické zpětné vazby. Bylo zjištěno, že frekvence pulsu, dýchání a krevního oběhu, stejně jako jejich kombinované aktivity, fungují harmonicky, tedy že jejich rytmy jsou koordinovány v rámci poměru celých čísel – dvě ku jedné, tři ku dvěma.

 Stejně tak, jako se dokáží vzájemně sfázovat funkce lidského těla, je možné použít vnější rytmus k ovlivnění vnitřních mechanismů srdečního tepu, rytmu dechu a mozkových vln. Tato možnost se zdá být logická, přesto se o ní v lékařských časopisech začalo psát až v 70. letech, kdy začaly být publikovány studie o rezonanci a sfázování tělesných procesů v závislosti na vnějších zvukových a rytmických stimulech.

Tento jev vypadá jako objev naší doby, ale zvukové fázové interferenční posuny byly užívány šamany a léčiteli nejrůznějších kultur odedávna. Schopnost navodit bubnováním, zpěvem a hudbou změněné stavy vědomí je stará jako hudba samotná. Jeanne Achtenbergová ve své knize Imagery in healing uvádí, že analýzy šamanského bubnování objevily převládající frekvence od 0.8 do 5 Hz, tedy „théta“ aktivitu.
Například tibetské činely se používají v buddhistické praxi již celá staletí. Jsou to dva činely, které jsou velmi lehce frekvenčně vzájemně rozladěny. Při úderu pak vzniká rezonance mezi 54 a 8 Hz a to jsou přesně frekvence, které napomáhají dosažení stavu hluboké meditace.

 Zvukové vyladění a další jevy, o kterých jsem se zmínila, nejsou samozřejmě univerzálním všelékem a je třeba s nimi zacházet obezřetně.  Nevíme zatím například, jaké budou efekty při dlouhodobém používání. V každém případě jsme na počátku velmi významných objevů a zdá se již teď, že možnosti v tomto oboru přesahují naši představivost.

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE