JAK FUNGUJE VÍRA

Přísloví „Víra tvá tě uzdraví“ funguje.

Placebo efekt se výrazně podílí i na účinku moderních chemických farmak. Jak dokazuje opačný, tzv. nocebo efekt, neléčí pouze chemie, ale také víra pacienta v podávaný lék. Podá-li např. při pokusu lékař pacientovi silný lék, ale řekne mu, že lék je slabší, pacient pociťuje nižší účinnost. Naopak zaznamenáváme léčivé vlivy u chemicky neúčinných látek, pokud je lékař za léky vydává.

Jak na to ?

Konkrétní metody, které lze k terapiím využít jsou například transpersonální koučink, aktivní imaginací ,  prací s intuicí a podvědomím v hladině alfa, přístup do univerzálního informačního pole, channeling, využití divinačních technik a pomůcek a nebo jinak.

Je třeba si vždy uvědomit, že není cesta pro každého stejná a překážky může mít každý člověk zcela odlišné. Kombinuji individuální poradenství, zpětnou vazbu, a pokud je to možné prakticky orientovaný trénink. Nemůžete pak dosáhnou  nic méně, než posunu  v sobě samotném.

Je-li problém, který potřebujete vyřešit  hlubší, je třeba jej skutečně konzultovat. Je třeba situaci někdy doslova rozebrat, aby se pak dala složit zpět již lépe.  A následující citace tomuto dává za pravdu:

„Po analýze štěpení, následuje vždy syntéza, skládání; a co bylo odděleno na hlubší rovině, sjednocuje se vždy na rovině vyšší.“

Od jedné konzultace se může odvíjet další, situace se v čase mění a na to je třeba brát zřetel, skutečnosti netajit, spíše se snažit je co nejlépe vyložit. Tak jak se věci a situace mění, cesta se stává zřetelnější a čitelnější, pak je i lepší možnost najít tu dobrou cestu pro TEBE:

Zapomeňte na domněnky, nejasné představy, obavy, nesnažte se číst cizí myšlenky. Zpomalte. Dělejte to, co děláte, jen pomaleji. Pohybujte se, mluvte, jezte volněji. Uvědomíte si pak, co se právě teď děje kolem Vás .

„Pharmaco ignito spolianda densi est corporis umbra“  … když zaplane lék, je třeba svléci stín hutného těla

Symbola aureae mensae,p.91

chápu tato slova jako řeš to co je aktuální a zvol takovou metodu, která se, byť jen v náznaku, jako dobrá nabízí. Neřeš již to, na co musíš tvrdě tlačit, i když se to zdá být objektivně podstatné.

 

A jak to dopadne ?

Tvůj zisk je přímo úměrný hodnotě, kterou nabízíš ty sám.

Objevíte-li nevyužitý potenciál v sobě samém, pak budete mít šťastnější, zdravější a úspěšnější život …to je jisté .

A tak vždy dělejte, jak to cítíte a nebudte smutní, když to nedopadne, podle očekávání a plánu vašeho rozumu, protože ono to takzvané „dno“, a může to tak být, bude tím  nejlepším co vás  mohlo potkat a věřte či ne…vím moc dobře o čem mluvím.

„ Je to něco mezi nebem a zemí.  Je to naše srdce.?“

 

„ Intuice je posvátný dar a racionální mysl je její sluha, pokorný sluha.  V naší kultuře uctíváme sluhu a na ten dar jsme zapomněli.“

Albert Einstein

…ale my si vzpomeneme

KONTAKT
CENÍK
AKTUÁLNĚ
KRIZOVÁ INTERVENCE